โครงงาน เรื่อง ย้อนยุคชาวเปอร์เชีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศสนาและวัฒนธรรม

โครงงานเรื่อง ย้อนคุยชาวเปอร์เชีย

ครูประจำกลุ่มสาระ  คุณครู อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู คเชนทร์  กองพิลา

จุดประสงค์การทำโครงงาน

1.เพื่อศึกษาเผยแพร่เกี่ยวกับชาวเปอร์เชีย

2.เพื่อศึกษาเผยแพร่เกี่ยวกับสงครามกรีก-เปอร์เชีย

3.เพื่อศึกษาเผยแพร่เกี่ยวกับอารยธรรม

คำถามประจำโครงงาน

1.เทพเจ้าแห่งความดีเป็นเทพผู้สูงสุด ชื่อว่าอะไร

2.การเกิดสงครามกรีก – เปอร์เซีย    ครั้งที่  ๑ พ.ศ อะไร

3. ใครเป็นแม่ทัพ  ยกทัพข้ามช่องเฮเลสปอนต์

4.ภาษาของชาวเปอร์เชียได้มาอย่างไรบ้าง

5.ทำไมวัฒนธรรมของชาวเปอร์เชียจึงด้านหลายด้านมีความแต่กต่างโดยสิ้นเชิง

วัตถุประสงค์การทำโครงงาน

กระผมคิดว่าการทำโครงงานในครั้งนนี้  มีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อารยธรรม

ของชาวเปอร์เซีย และเรื่อง ศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเปอร์เซีย  และประวัติของชาวเปอร์เซีย

เป็นต้น ไม่ผิดหวังแน่ครับ

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น